EUROKÓD 7

 

ČSN EN 1997 EUROKÓD 7: Navrhování geotechnických konstrukcí

 

Eurokód 7 je základní norma podle které se navrhují a posuzují všechny geotechnické konstrukce a od března roku 2010 je jedinou v ČR platnou normou pro navrhování geotechnických konstrukcí.

 

Tato nová celoevropská norma v sobě přináší nové přístupy k řešení geotechnických konstrukcí, proto pokud potřebujete pomoc s návrhem geotechnické konstrukce, můžete se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.

 

S jakýmikoliv dotazy ohledně Eurokódu 7 se na nás můžete obrátit na níže uvedeném emailu:

 

 

info@eurokod7.cz